Versjon:

Version:

2.1.0

Følgende endringer og nyheter kommer i versjon 221

Versjon 2.1.0

Den 19. Februar 2024 ble følgende oppdateringer og bugfix publisert i versjon 2.1.0:

Hva er nytt

 • #144 -Versjon nummer
 • #15 - Oppgaveliste i planlegger
 • #110 - Pris kalkulasjon
 • #119 - Åpne forespørsel og tilbud fra prosjekt
 • #129 - Logg
 • #61 - Drag and drop filer

Hva er rettet på

 • #35 - Historie logg
 • #143 - Søkefunksjon
 • #52 - Blank skjerm
 • #147 - Sende ordre/faktura til tripletex
 • #121 - Vise samme kommentar i tripletex og katode
 • #133 - Celle i planlegger
 • #145 - Fristdato i forespørsel
 • #150 - År i planlegger
 • #152 - Uke slider i prosess
 • #118 - Fristdato i dialog
 • #137 - Større verdi på sum
 • #130 - Ordrelinje verdier
 • #149 - Sluttdato