Følg katodes utvikling

Katode skal være et levende system som kontinuerlig er i utvikling. Vi planlegger derfor nye oppdateringer og forbedringer lang tid i forveien. Se alle oppdateringer som er gjort på systemet siden oppstarten nedenfor:
(eller scroll oppover for å se tidligere opdateringer ⬆️)

Desember 2022

Versjonsnummer: 

#199

Oppdateringer i 2022

Her er oversikt over oppdateringer implementert i 2022

Mars 2023

Versjonsnummer: 

217

Versjon 217

Den 18. mars 2023 ble følgende oppdateringer og bugfix publisert i versjon 217:

Hva er nytt

 • #26, Tilpassing av prosessene ved forlenget leveringstid

Hva er rettet på prosjekt

 • #31, prosjekteier ved konvertering fra tilbud til prosjekt
 • #44,Vis faktura
 • #48, Konvertere tilbud til prosjekt
 • #49, Endringer/ny registrering lagres og vises i GUI
 • #75, bug på tilbud/ordrebekreftelse

Hva er rettet på forespørsler

 • #82, eier av data

Hva er rettet på dokumenter

 • #45, opplastning ac dokumenter

Hva er rettet på planlegger

 • #79, år og ukenr
April 2023

Versjonsnummer: 

218

Versjon 218

Den 27. April 2023 ble følgende oppdateringer og bugfix publisert i versjon 218:

Hva er nytt

 • #20, opprette ny kunde fra katode

Detter er rettet på prosjekt

 • #34, lagre postnr og sted
 • #70, Ordrebekreftelsesendt fra TX ikke synlig i katode
 • #71, Bugpå ukenr

Dette er rettet på skrivebord

 • #100, URL for nytt vindu (ikon)
Juli 2023

Versjonsnummer: 

219

Versjon 219

Den 2. juli 2023 ble følgende oppdateringer og bugfix publisert i versjon 219:

Hva er nytt

 • #22, dato komponent
 • #38, oppdatert NPM pakker
 • #57, samme klokkelsett i aktiviteter og planlegger
 • #67, varsel hvis TX er nede
 • #119, åpne tilbud og forespørsel fra prosjekt

Hva er rettet på i prosjekt

 • #99, ukeslider
 • #101, error ved fjerning av prosess

Hva er rettet på system

 • #35, historikk logg
 • #52,  blank skjerm

Hva er rettet på prosess

 • #64, filter/sortering på prosjekt

Hva er rettet på tilbud

 • #115, totalbeløp i tilbud

Hva er rettet på forespørsel

 • #118, bug på frist dato


Høsten 2023

Versjonsnummer: 

220

Versjon 220

For høsten 2023 er det planlagt følgende oppdateringer og bugfix i versjon 220:

Hva er nytt

 • #2, varsel hvis webHooks er deaktivert + reaktiver knapp
 • #18, hjelpetekst
 • #59, startdato på prosjekt
 • #79, flere språk
 • #110, Pris kalkulator
 • #120, lukke dialogboks etter en viss tid
 • #123, logo og design

Hva er rettet på ordre

 • #28, monteringsordre


Februar 2024

Versjonsnummer: 

2.1.0

Versjon 2.1.0

Følgende nyheter lanseres med versjon 221

Den 19. Februar 2024 ble følgende oppdateringer og bugfix publisert i versjon 2.1.0:

Hva er nytt

 • #144, Versjon nummer
 • #15, Oppgaveliste i planlegger
 • #110, Pris kalkulasjon
 • #119, Åpne forespørsel og tilbud fra prosjekt
 • #129, Logg
 • #61, Drag and drop filer

Hva er rettet på

 • #35, Historie logg
 • #143, Søkefunksjon
 • #52,
 • #147,
 • #121,
 • #133,
 • #145,
 • #150, År i planlegger
 • #152, Uke slider i prosess

  Hva er rettet på tilbud
 • #118

Hva er rettet på tilbud

 • #137, Større verdi på sum
 • #130,
 • #149

Planlagte oppdateringer

Katode skal være et levende system som kontinuerlig er i utvikling. Vi planlegger derfor nye oppdateringer og forbedringer lang tid i forveien. Se alle planlagte oppdateringer på systemet nedenfor:

No items found.

Opplev katodeforskjellen
i dag! 

Ta kontakt

IDAG!

Ta kontakt

IDAG!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sit amet mauris id lorem egestas.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.