Versjon:

Version:

220

Versjon nummer 220 inneholder bla

Versjon 220

For høsten 2023 er det planlagt følgende oppdateringer og bugfix i versjon 220:

Hva er nytt

  • #2, varsel hvis webHooks er deaktivert + reaktiver knapp
  • #18, hjelpetekst
  • #59, startdato på prosjekt
  • #79, flere språk
  • #110, Pris kalkulator
  • #120, lukke dialogboks etter en viss tid
  • #123, logo og design

Hva er rettet på ordre

  • #28, monteringsordre