Versjon:

Version:

217

Versjon 217

Den 18. mars 2023 ble følgende oppdateringer og bugfix publisert i versjon 217:

Hva er nytt

  • #26, Tilpassing av prosessene ved forlenget leveringstid

Hva er rettet på prosjekt

  • #31, prosjekteier ved konvertering fra tilbud til prosjekt
  • #44,Vis faktura
  • #48, Konvertere tilbud til prosjekt
  • #49, Endringer/ny registrering lagres og vises i GUI
  • #75, bug på tilbud/ordrebekreftelse

Hva er rettet på forespørsler

  • #82, eier av data

Hva er rettet på dokumenter

  • #45, opplastning ac dokumenter

Hva er rettet på planlegger

  • #79, år og ukenr