Versjon:

Version:

2.1.2

Versjon 2.1.2

Den 26. mai 2024 ble følgende oppdateringer og bugfix publisert i versjon 2.1.2:

Hva er nytt

Hva er endret på

 • #144 – versjons nr på både backendog frontend
 • #162 – Clears tx kunde
 • #54 – slette/endre grupperessursplanlegger
 • #67 – sjekk om tt kjører
 • #172 – webhooks log
 • #157– Feature flagging
 •  #121 – vise samme kommentar I tt ogkatode
 • #129 – pino logging med elasticstack
 • #136 – oprette kunde når spørsmål omå sende til tt
 • #146 -
 • #131 -
 • #153 – Lagre profil verdier påbruker
 • #154 – Bedre passord sikkerhet
 • #160 – filter på vareflyt
 • #164 - Sluttdato i prosjekt
 • #165 – Kommentar i ordre
 • #166 – Planlegger (bugfix)
 • #168 – Log (bugfix)
 • #169 – Drop-down meny (tilbud)
 • #173 – Prosjektnavn vises vedfiltrering
 • #174 – Nytt felt med mva ( tilbud)
 • #175 -
 • #176 -
 • #177 – Frist dato i tilbud
 • #178 – Enhetpris veksler prosjekt
 • #181 – Produkter fra tripletex
 • #7 – oprette kunde (bugfix)
 • #182 – Redusere mengde data idiagram (dashboard)
 • #183 – Lengre loading (dashboard)
 • #184 – Ukeslider på planlegger (bugfix)
 • #8 -
 • #185 -Ny pdf-skaper (logo)
 • #186 – Kontaktperson (bugfix)
 • #187– Faktura i prosjekt/økonomi (bugfix)