Versjon:

Version:

#199

Oppdateringer i 2022

Her er oversikt over oppdateringer implementert i 2022